Gorące tematy zamknąć

22 czerwca. Zaczęło się łódzkie powstanie czerwcowe. Jeden z najkrwawszych epizodów rewolucji [KALENDARIUM]

Atak hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki i druga abdykacja Napoleona. Co jeszcze wydarzyło się 22 czerwca?

Atak hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki i druga abdykacja Napoleona. Co jeszcze wydarzyło się 22 czerwca?

22 czerwca 1905 r. Powstanie czerwcowe

Wieczorem łódzcy robotnicy zaczęli budować barykady ze skrzyń, worków z piaskiem i mebli. W mieście dochodziło do strzelanin i rozbijania latarni. Wzburzenie wywołało ostrzelanie przez wojsko dzień wcześniej pokojowej manifestacji, w której zginęło kilkadziesiąt osób. Do 24 czerwca mieszkańcy Łodzi próbowali nawiązać nierówną walkę z carskimi oddziałami, rzucając w nie brukiem, oblewając kwasem lub wrzątkiem. W tłumieniu rozruchów zginęło co najmniej 160 osób. Powstanie czerwcowe było jednym z najbardziej krwawych epizodów rewolucji 1905-07, podczas której robotnicy domagali się m.in. ośmiogodzinnego dnia pracy i wprowadzenia nauki w językach narodowych.

Podobne tematy: wiadomosci, zdjęcia i wideo
Najpopularniejsze wiadomosci, zdjęcia i wideo w tym tygodniu