Gorące tematy zamknąć

Międzynarodowy Dzień Strażaka | Oficjalna strona Miasta i Gminy Piaseczno

Międzynarodowy Dzień Strażaka | Oficjalna strona Miasta i Gminy Piaseczno  Gmina Piaseczno
samochód pożarniczy OSP Piaseczno

4 maja w Dzień Świętego Floriana – patrona strażaków, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji Burmistrz wraz z Zastępcami oraz Przewodniczący Rady Miejskiej przygotowali życzenia w imieniu mieszkańców do wszystkich strażaków, które przekazane zostaną podczas wieczornego spotkania z przedstawicielami Gminnego Zarządu OSP, prezesami oraz naczelnikami wszystkich siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Piaseczno. Specjalne życzenia przekazane zostaną też na ręce komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.

Treść życzeń:

“Przypadający 4 maja Międzynarodowy Dzień Strażaka, to podniosła chwila i odpowiedni moment aby złożyć Wam nasze wielkie wyrazy szacunku i przekazać słowa podziękowania i wdzięczności w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy Piaseczno za Waszą pracę i poświęcenie.

Specyfika Waszej trudnej i niebezpiecznej służby powoduje, że stale jesteście w akcji lub oczekiwaniu na wezwanie. Obserwujemy Wasze działania ale w ferworze wykonywanych zadań nie ma zwykle czasu aby podziękować za realizację konkretnego zadania. To wynika też z tego, że tych zadań jest tak wiele, są one prowadzone w terenie, a zakres interwencji jakie podejmujecie jest bardzo szeroki.

Miniony rok, był dla Was szczególnie trudny, zakres Waszych działań powiększył się o te związane ze wsparciem i przeciwdziałaniem skutkom pandemii wirusa Covid-19. W wielu przypadkach byliście na pierwszej linii, pomagając w akcjach dezynfekcyjnych jak również związanych z dystrybucją maseczek czy ściśle współpracując z MGOPS w akcjach pomocowych oraz związanych z kwarantannami.

Serdecznie dziękujemy za Waszą dotychczasową służbę społeczeństwu, życzymy dużo sukcesów, pomyślności oraz satysfakcji i dumy z dotychczasowych osiągnięć. Przekażcie również najserdeczniejsze życzenia i podziękowania Waszym rodzinom i najbliższym, którzy są Waszym wsparciem i martwią się o Was, za każdym razem kiedy wyjeżdżacie na akcję.”

Daniel Putkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy PiasecznoHanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca BurmistrzaPiotr Obłoza, Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

Podsumowanie działań Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 roku

Przedstawiając skrótowy raport i statystyki z działań naszych strażaków podkreślić trzeba ogromne zaangażowanie oraz liczne dodatkowe obowiązki jakie strażacy wykonywali i wciąż wykonują w związku z istniejącą epidemią Covid-19

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie Gminy Piaseczno funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 4 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).Liczba wszystkich strażaków na terenie gminy wynosi 364 osoby.Ilość strażaków (w wieku 18 – 65 lat posiadających odpowiednie przeszkolenie oraz badania lekarskie) mogących wyjeżdżać do działań ratowniczo-gaśniczych wynosi obecnie 178 druhów w tym 24 kobiet.Wyposażenie sprzętowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Piaseczno :• 12 samochodów ratowniczo-gaśniczych,• samochód specjalny z drabiną mechaniczną,• 3 samochody specjalne służące do dowozu dodatkowego sprzętu jak np. agregatu do ładowania butli do aparatów powietrznych lub drona,• 2 quady wraz z przyczepami do działań prowadzonych w trudnych warunkach terenowych,• dron do działań poszukiwawczo – ratowniczych,• 95 szt. urządzeń i sprzętów spalinowych (agregaty, piły, pompy),• 41 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych,• 10 zestawów sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego i technicznego.W ubiegłym roku na obszarze gminy Piaseczno odnotowano 1339 zdarzenia z czego druhowie z jednostek OSP z Gminy Piaseczno brali udział w 1247 akcjach.

DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z ZAISTNIENIEM EPIDEMII COVID-19

Działania polegające na zaopatrzeniu w indywidualne środki ochrony tj. maseczki , przyłbice , okulary ochronne, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zaopatrzenie było prowadzone dla Urzędu , szkół , przedszkoli, MGOPS oraz instytucji zewnętrznych które otrzymały wsparcie rzeczowe od Gminy• Zakup urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji tj. przepływowe sterylizatory powietrza, urządzenia do mokrego zamgławiania pomieszczeń, lampy UV,• Organizowanie na bazie Ochotniczych Straży Pożarnych dezynfekcji terenów publicznych tj. przystanki autobusowe, stacje kolejowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne,• Organizowanie dezynfekcji w szkołach oraz dezynfekcji lokali wyborczych prowadzonych przez zewnętrzne wyspecjalizowane firmy,• Organizowanie dezynfekcji pomieszczeń w budynku Urzędu i filiach,• Organizowanie miejsc kwarantanny zbiorowej na polecenie Wojewody,• Organizowanie miejsca kwarantanny zbiorczej wraz wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,• Organizowanie dystrybucji środków ochrony indywidualnej przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego,• Koordynacja we współpracy z MGOPS i jednostką OSP Piaseczno – działań związanych z obsługą mieszkańców Gminy przebywających na kwarantannach.

Wydane środki na działania związane z epidemią Covid-19 – 1 065 328,87 zł

Działania strażaków podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń

Strażacy z jednostek OSP brali aktywny udział w akcjach związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa na terenie Gminy. Uczestniczą także w ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Ważniejsze zakupy sprzętu w 2020 r.:• zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Chojnów łączny koszt 1 199 988,00 zł,• zakup namiotów pneumatycznych z pompką elektryczną oraz oświetleniem lampami LED dla OSP: Chojnów, Jazgarzew, Piaseczno łączny koszt 85 036,05 zł,• Zestaw akumulatorowych narzędzi hydraulicznych Lukas Edraulic II – za kwotę 60000,00 zł,• Zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Złotokłos – dotacja Gminy 50000,00 zł ( całkowity koszt zakupu 87000,00 zł),• zakup pralnico – wirówki oraz suszarki bębnowej do prania i impregnacji ubrań bojowych dla OSP Piaseczno za 45 018,00 zł.

Łączna kwota środków wydatkowanych na działalność 7 jednostek  OSP w 2020 roku wyniosła 2 130 602,57 złotych (w tym zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19, płacone z rezerwy kryzysowej w kwocie 122 059,05 zł)

Podobne tematy: wiadomosci, zdjęcia i wideo
Najpopularniejsze wiadomosci, zdjęcia i wideo w tym tygodniu