Gorące tematy zamknąć

Kalendarz przed II turą wyborów prezydenckich | Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski

Kalendarz przed II turą wyborów prezydenckich | Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski  Gazeta Miejska

Do 29 czerwca/9 lipca: głosowanie poza PolskąRejestracja nowych wyborców, którzy przy głosowaniu w II turze będą przebywać poza granicami Polski, jest możliwa dla:

  • głosowania korespondencyjnego - najpóźniej do 29 czerwca br. do północy;
  • głosowania osobistego (tylko w obwodach umożliwiających głosowanie osobiste) - najpóźniej do 9 lipca br. do północy.

Fakt głosowania poza granicami Polski można zgłosić za pomocą elektronicznej rejestracji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ewybory.msz.gov.pl. UWAGA: Osoby zarejestrowane do głosowania w I turze nie muszą rejestrować się ponownie - zgłoszenie pozostaje ważne na II turę. Otrzymają pakiet wyborczy, analogicznie jak przed I turą.

Do 30 czerwca/7 lipca: głosowanie korespondencyjne w Polsce Wyborcy, którzy chcą głosować korespondencyjnie, a nie złożyli takiego wniosku przed I turą wyborów, mogą zgłosić taki zamiar do 30 czerwca. Można to zrobić przez Internet lub bezpośrednio w urzędzie. Zgłoszenie można przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Ważne są tylko dokumenty podpisane - podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamiar głosowania korespondencyjnego można też zgłosić osobiście - w dzielnicy, w której figuruje się w spisie wyborców. Trzeba tylko pamiętać, by zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).Osoby przebywające na kwarantannie mają czas na zgłoszenie głosowania korespondencyjnego do 7 lipca, a objęci kwarantanną po 7 lipca, mogą się zgłosić do 10 lipca.Co istotne, wyborcy, którzy złożyli wniosek o głosowanie korespondencyjne przez I turą wyborów, nie mogą go wycofać i zgłosić się w II turze do głosowania „tradycyjnego”. Można wysłać wypełniony pakiet pocztą, przynieść go do Urzędu Dzielnicy lub w dniu głosowania do lokalu wyborczego i przekazać go komisji.

Do 7 lipca: dopisanie do spisu lub rejestru wyborcówMożna również dopisać się do spisu lub rejestru wyborców w miejscu, gdzie 12 lipca będzie się przebywać. Dopisanie się do spisu będzie ważne tylko na jedno głosowanie (II turę wyborów Prezydenta RP), dopisanie się do rejestru będzie ważne na stałe – także w kolejnych wyborach. Do spisu wyborców można dopisać się na podstawie wniosku. By dopisać się do rejestru, trzeba dodatkowo udowodnić zamieszkiwanie pod danym adresem – np. umowę najmu, oświadczenie właściciela lokalu, rachunki na swoje nazwisko i dany adres. Na dopisanie się do spisu lub rejestru wyborców jest czas do 7 lipca.

Do 10 lipca: zaświadczenia o głosowaniu poza miejscem zamieszkaniaOsoby, które odebrały przed I turą zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania, otrzymały 2 zaświadczenia – na I i II turę. Z zaświadczeniem można głosować w każdej komisji – również w swojej „macierzystej”.Jeśli w I turze wyborca głosował w miejscu zamieszkania, a w II turze chce głosować gdzie indziej – należy pobrać zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem zamieszkania. Z Urzędu Dzielnicy takie zaświadczenie można otrzymać do 10 lipca.Z takim zaświadczeniem można głosować także za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których uruchomiono komisje wyborcze.

Podobne tematy: wiadomosci, zdjęcia i wideo
Najpopularniejsze wiadomosci, zdjęcia i wideo w tym tygodniu